2017-01-04

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH – INFORMACJE
 
Wszyscy uprawnieni do korzystania z ZFŚS zobowiązani są do składania zaświadczeń o dochodach w Sekretariacie ZSR Grabonóg dwukrotnie w roku:
  • do 15 grudnia
  • do 30 kwietnia
 
ZASIŁEK ZDROWOTNY – INFORMACJE
 
Występując z wnioskiem o przyznanie zasiłku zdrowotnego konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
  • Wniosek o przyznanie zasiłku zdrowotnego.
  • Zaświadczenie lekarskie.
  • Oświadczenie o dochodach w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie.
  • Faktury potwierdzające zakup leków.
 

Załączniki

  Oświadczenie o dochodach.pdf 219,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o dofinanso...rlopowego.pdf 134,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o przyznani...enięznej.pdf 117,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o przyznani...rowotnego.pdf 114,13 KB (pdf) szczegóły pobierz