2017-01-02

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2017/2018

 

Przewodnicząca:

Agata Przybysz

 

Zastępca Przewodniczącej:

Agata Przybysz

 

Skarbnik:

Beata Nowacka

 

Sekretarz:

Hanna Kordus

 

Skarbnik:

Alicja Ratajczak

 

Komisja Rewizyjna:

Danuta Moderska

Paulina Dudka

Edward Masztalerz