2017-01-05

Programy nauczania

Program nauczania to opis sposobu realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej lub innych zadań wspomagających realizację tych celów.

 

Załączniki

  Edukacja dla bezpieczeństwa.pdf 298,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Historia. Zakres podstawowy.pdf 642,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Język niemiecki. P...wansowany.pdf 479,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Historia i społeczeństwo.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Język niemiecki. P...odstawowy.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wiedza o społeczen...odstawowy.pdf 652,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Religia.pdf 153,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Podstawy przedsiębiorczości.pdf 409,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wychowanie do życi... rodzinie.pdf 591,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Język polski. Zakr...odstawowy.pdf 292,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informatyka.pdf 795,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Biologia. Zakres podstawowy.pdf 511,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Chemia. Zakres podstawowy.pdf 858,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Fizyka. Zakres podstawowy.pdf 161,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Biologia. Zakres rozszerzony.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Chemia. Zakres rozszerzony.pdf 962,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Geografia. Zakres podstawowy.pdf 627,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wiedza o kulturze.pdf 591,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Matematyka. Zakres podstawowy.pdf 138,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Język angielski - ...wansowany.pdf 1,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Technik architektur...rajobrazu.pdf 2,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Technik rolnik.pdf 2,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Technik weterynarii.pdf 4,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Technik inżynierii...elioracji.pdf 2,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Technik żywienia i...omicznych.pdf 2,32 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się