2017-01-05

Program wychowawczy

Program wychowawczy szkołyopisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli szkoły. Program wychowawczy jest opiniowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, a jego zadania są częścią programową Statutu.

Załączniki

  Program wychowawczy...filaktyki.pdf 406,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Priorytety wychowaw...e szkoły.pdf 361,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Działania profilaktyczne.pdf 282,64 KB (pdf) szczegóły pobierz