2017-01-05

Prawo wewnątrzszkolne

W tej kategorii publikowane są najważniejsze dokumenty regulujące pracę Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu:

  • Statut ZSR Grabonóg
  • Program wychowawczy 
  • Regulaminy
  • Programy nauczania