2018-01-23

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Specjalisty ds. kadrowo - płacowych

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
           

Pani Monika Bonawenturczyk, zamieszkała w Gostyniu

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: wybrana kandydatka  złożyła  aplikację spełniającą wymogi formalne. Posiadana wiedza i umiejętności oraz dotychczasowe doświadczenie gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku, na które prowadzony był nabór.