2017-01-04

O szkole

Początki szkolnictwa rolniczego w Grabonogu sięgają roku 1946, kiedy powstała Męska Powszechna Szkoła Rolnicza.
 
Pod obecną nazwą szkoła funkcjonuje od roku 1976. Imię gen. Józefa Wybickiego Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu otrzymał 10 czerwca 1978 roku.
 

 
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
 

 
SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
 
Technika kształcące w zawodach:
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik weterynarii
 • Technik rolnik
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji
Liceum ogólnokształcące:
 • bezpieczeństwo publiczne działania policji (innowacja pedagogiczna)
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie:
 • kierowca-mechanik
 
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
 
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
 • Rolnik
 • Technik rolnik
 • Technik mechanizacji rolnictwa
 • Technik rachunkowości
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
Kursy kwalifikacyjne wyodrębnione:
 • Prowadzenie produkcji rolniczej – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik rolnik
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik rolnik
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Prowadzenie rachunkowości – kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości
 

Załączniki

  70 lat ZSR Grabonó...onografia.pdf 24,89 MB (pdf) szczegóły pobierz