2015-09-21

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu:

 

mgr inż. Bożena Ryczkowska

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu:

 

mgr inż. Ewa Bayer

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego:

 

mgr inż. Ewa Rymarczyk

 

Kierownik Internatu ZSR Grabonóg:

 

mgr Agnieszka Sadzka