2017-01-04

Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Kandydat na słuchacza KKZ składa w Sekretariacie ZSR Grabonóg podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy.

 

Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Ukończone 18 lat
  • Kserokopia prawa jazdy kat. T lub A+ E , a w przypadku braku prawa jazdy kandydat dostarcza z właściwego Wydziału Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań)

Załączniki

  Podanie o przyjęcie na KKZ.pdf 249,22 KB (pdf) szczegóły pobierz