2017-01-02

Rada Rodziców

Przewodnicząca:

Maria Paluszkiewicz

 

Zastępca Przewodniczącej:

Agata Przybysz

 

Skarbnik:

Danuta Moderska

 

Sekretarz:

Paulina Dudka